Vòng Limited Edition

 • ONYX MATTE 10MM + PANTHER ĐEN MẮT XANH BLUE + 2 CHARM ĐEN VÀNG

  4,900,000
 • ONYX MATTE 10MM + PANTHER ĐEN MẮT XANH BLUE + 2 CHARM ĐEN

  4,900,000
 • Macrame Trầm Sánh Chìm 10mm + Charm Buddha Vàng Khối

  16,500,000
 • Macrame Trầm Sánh Chìm 10mm + Charm Limited Panther SWAROVSKI

  17,500,000
 • Trầm Sánh Chìm 10mm + Charm Vàng Khối SWAROVSKI Đen

  22,700,000
 • TRẦM + HAMSA HAND NJ8888

  15,000,000
 • GRANAT + LIMITED 500 PANTHER + 4 CHARM CZ BLACK

  11,500,000
 • GRANAT + LIMITED 500 PANTHER + 2 NJ6868 + 2 CHARM CZ BLACK

  18,100,000
 • GRANAT + 2 LIMITED NJ6868 + PHẬT VÀNG

  15,100,000
 • TRẦM 10MM + LIMITED CHARM NJ6868

  13,500,000
 • ONYX MATTE + PHẬT VÀNG

  4,100,000
 • HEMATIT + LIMITED CHARM NJ6868

  4,900,000
 • ONYX MATTE + LIMITED 500 PANTHER

  4,900,000
 • JETBLACK + LIMITED 500 PANTHER

  4,900,000
 • HEMATIT + LIMITED 500 PANTHER

  4,900,000
 • GỖ SƯA + LIMITED 500 PANTHER

  5,500,000
 • GOLD FILLED + LIMITED CHARM NJ6868

  6,300,000
 • GOLD FILLED + LIMITED 500 PANTHER

  6,300,000
 • GOLD FILLED + LIMITED 500 PANTHER + 2 CHARM NJ 6868

  16,300,000
 • JETBLACK + 2 CHARM ĐEN DÁT VÀNG HỒNG + 1 CHARM ĐEN

  3,900,000
 • JETBLACK + PANTHER ĐEN MẮT XANH BLUE + 2 CHARM ĐEN

  4,900,000
 • JETBLACK + PANTHER TRẮNG + 2 CHARM ĐEN

  4,100,000
 • JETBLACK + PANTHER TRẮNG + 2 CHARM TRẮNG

  4,700,000
 • HEMATIT + PANTHER TRẮNG + 2 CHARM ĐEN ĐÁT VÀNG HỒNG

  4,100,000
Neora đang online