MOVE

Vòng được đan paracord bằng chỉ 1 sợi dây và đeo thường xuyên, 4 hạt như 4 giai đoạn của đời người và sau khi kết thúc thì nó lại tiếp tục quay lại một vòng Sinh – Lão – Bệnh – Tử mới. Trong 4 giai đoạn của vòng đời thì chỉ có giai đoạn Sinh là được mong đợi nhất, bởi vì đó là sự khởi sắc, năng lượng dồi dào nhất. Chính vì thế chiếc vòng được làm với 5 viên đá kết thúc là SINH và các hạt được dịch chuyển trên dây như một sự đổi mới.

Hiển thị kết quả duy nhất