Vòng Hamsa Hand - Bàn Tay Fatima

Hamsa Hand là một biểu tượng lâu đời và có ý nghĩa vô cùng tốt đẹp. Hamsa Hand cũng là biểu tượng che chở và thu hút những điều tích cực.Neora tin rằng những ý nghĩa cổ xưa của Hamsa Hand có thể truyền cảm hứng vào những chiếc vòng tay khiến sự xa xỉ và tâm linh hoà quyện khiến những khách hàng sở hữu luôn gặp những điều tốt đẹp.

Hiển thị kết quả duy nhất