Khẳng định đẳng cấp cùng trang sức thiết kế Neora Jewels

Có ai đó đã từng khuyên rằng “Hãy để trang sức nói với thế giới bạn là ai”. Thật vậy, mỗi món trang sức phù hợp sẽ thể hiện được phong cách, quyền lực cũng như khí chất của người đeo nó. Neora Jewels là một trong những thương hiệu trang sức thiết kế với […]

Ý nghĩa logo của thương hiệu Neora Jewels

Ra đời vào tháng 1 năm 2012 tại Hà nội, Việt Nam bởi Mr Đỗ Tùng - Anh trở về sau 8 năm học và làm việc tịa Châu Âu, Neora Jewels lúc ấy chỉ là một cửa hàng nhỏ trong ngõ hẻm trên con phố cổ. Các sản phẩm đầu tiên của Neora Jewels được thiết kế theo phong cách Tết dây kết hợp Paracord và phong cách Marcrame cổ của Hy Lạp. Mỗi sản phẩm đều mang một ý nghĩa riêng và được chế tác tinh xảo. Với chất lượng và giá thành phù hợp. Các sản phẩm này nhanh chóng có được lòng tin yêu của rất nhiều khách hàng trẻ chuộng phong cách tết dây trên

Câu chuyện thương hiệu

Ra đời vào tháng 1 năm 2012 tại Hà nội, Việt Nam bởi Mr Đỗ Tùng - Anh trở về sau 8 năm học và làm việc tịa Châu Âu, Neora Jewels lúc ấy chỉ là một cửa hàng nhỏ trong ngõ hẻm trên con phố cổ. Các sản phẩm đầu tiên của Neora Jewels được thiết kế theo phong cách Tết dây kết hợp Paracord và phong cách Marcrame cổ của Hy Lạp. Mỗi sản phẩm đều mang một ý nghĩa riêng và được chế tác tinh xảo. Với chất lượng và giá thành phù hợp. Các sản phẩm này nhanh chóng có được lòng tin yêu của rất nhiều khách hàng trẻ chuộng phong cách tết dây trên

Vật liệu & quá trình chế tác

Ra đời vào tháng 1 năm 2012 tại Hà nội, Việt Nam bởi Mr Đỗ Tùng - Anh trở về sau 8 năm học và làm việc tịa Châu Âu, Neora Jewels lúc ấy chỉ là một cửa hàng nhỏ trong ngõ hẻm trên con phố cổ. Các sản phẩm đầu tiên của Neora Jewels được thiết kế theo phong cách Tết dây kết hợp Paracord và phong cách Marcrame cổ của Hy Lạp. Mỗi sản phẩm đều mang một ý nghĩa riêng và được chế tác tinh xảo. Với chất lượng và giá thành phù hợp. Các sản phẩm này nhanh chóng có được lòng tin yêu của rất nhiều khách hàng trẻ chuộng phong cách tết dây trên

Liên hệ