"Legendary Collection"

Những Biểu Tượng Văn Hoá Thế Giới

Xem ThêmRead more

"Legendary Collection"

Biểu Tượng Văn Hoá Thế Giới

Xem ThêmVề Chúng Tôi

Knot Endless

Nút Thắt Vô Tân - Biểu Tượng Vượt Thời Gian

Xem ThêmVề Chúng Tôi

The New Evil Eye

Evil Eye là biểu tượng tồn tại trong nhiều nền văn hóa, không chỉ có vẻ đẹp ma mị mà Evil eye còn tiềm ẩn nhiều ý nghĩa. Biểu tượng một phần nhắc nhớ đến những lời khen không thành thật, lời xu nịnh, nói xấu, ganh tị ảnh hưởng đến thành công của bản thân.

Celebrites

Neora History

Hành trình mang đến những giấc mơ

NEORA JEWELS

Brand Story

View all

Craftsmanship

View all

Feedback

View all

Collaboration

Special item

View all