Shop

 • JETBLACK + PANTHER ĐEN MẮT XANH NGỌC

  2,500,000
 • HEMATIT + PANTHER TRẮNG MẮT XANH

  2,500,000
 • HEMATIT + PANTHER ĐEN MẮT XANH BIỂN

  2,500,000
 • HEMATIT + PANTHER TRẮNG

  1,900,000
 • JETBLACK + CHARM ĐEN MẠ BLACK RHODIUM

  1,800,000
 • JETBLACK + CHARM ĐEN DÁT VÀNG HỒNG

  1,800,000
 • JETBLACK + CHARM TRẮNG DÁT VÀNG TRẮNG

  2,100,000
 • JETBLACK + CHARM TRẮNG DÁT VÀNG HỒNG

  2,500,000
 • JETBLACK + CHARM RED PINK DÁT VÀNG HỒNG

  2,100,000
 • JETBLACK + CHARM NÂU ĐEN DÁT VÀNG HỒNG

  2,100,000
 • JETBLACK + CHARM NÂU AMBER DÁT VÀNG HỒNG

  2,100,000
 • JETBLACK + CHARM GREEN DÁT VÀNG HỒNG

  2,100,000
 • JETBLACK + CHARM FANCY BLUE DÁT VÀNG HỒNG

  2,100,000
 • JETBLACK + SKULL DÁT VÀNG HỒNG

  1,800,000
 • HEMATIT + CHARM NÂU ĐEN DÁT VÀNG HỒNG

  2,100,000
 • HEMATIT + CHARM RED PINK DÁT VÀNG HỒNG

  2,100,000
 • HEMATIT + CHARM GREEN DÁT VÀNG HỒNG

  2,100,000
 • HEMATIT + CHARM CZ ĐEN DÁT VÀNG HỒNG

  1,800,000
 • HEMATIT + CHARM FANCY BLUE DÁT VÀNG HỒNG

  2,100,000
 • HEMATIT + CHARM TRẮNG SWAROVSKI

  2,100,000
 • HEMATIT + CHARM ĐEN MẠ BLACK RHODIUM

  1,800,000
 • HEMATIT + SKULL DÁT VÀNG HỒNG

  1,800,000
 • HEMATIT + CHARM SWA TRẮNG DÁT VÀNG HỒNG

  2,500,000
Neora đang online