Shop

 • ONYX MATTE + HAMSA HAND SILVER 925 + CHARM ĐEN VÀNG

  4,000,000
 • JET BLACK + HAMSA HAND SILVER 925 + CHARM TRẮNG SWAROVSKI

  4,300,000
 • ONYX MATTE + HAMSA HAND SILVER 925 + CHARM ĐEN

  4,000,000
 • JET BLACK + HAMSA HAND SILVER 925 + CHARM ĐEN

  4,000,000
 • JET BLACK + HAMSA HAND SILVER 925

  2,800,000
 • ONYX MATTE + HAMSA HAND SILVER 925

  2,800,000
 • HEMATIT + HAMSA HAND SILVER 925

  2,800,000
 • JET BLACK 6MM + ANCHOR TRẮNG

  4,500,000
 • JET BLACK 6MM + ANCHOR ĐEN

  4,500,000
 • ONYX MATTE 6MM + ANCHOR TRẮNG

  4,500,000
 • ONYX MATTE 6MM + ANCHOR ĐEN

  4,500,000
 • HEMATIT 5MM + ANCHOR TRẮNG

  4,500,000
 • HEMATIT 5MM + ANCHOR ĐEN

  4,500,000
 • ONYX MATTE 10MM + PANTHER ĐEN MẮT XANH BLUE + 2 CHARM ĐEN VÀNG

  4,900,000
 • ONYX MATTE 10MM + PANTHER ĐEN MẮT XANH BLUE + 2 CHARM ĐEN

  4,900,000
 • Macrame Trầm Sánh Chìm 10mm + Charm Buddha Vàng Khối

  16,500,000
 • Macrame Trầm Sánh Chìm 10mm + Charm Limited Panther SWAROVSKI

  17,500,000
 • Trầm Sánh Chìm 10mm + Charm Vàng Khối SWAROVSKI Đen

  22,700,000
 • JETBLACK + HAMSA HAND NJ8888 + CHARM BLACK DÁT VÀNG HỒNG

  6,700,000
 • HEMATIT + HAMSA HAND NJ8888 + CHARM BLACK DÁT VÀNG HỒNG

  6,700,000
 • ONYX MATTE + HAMSA HAND NJ8888 + CHARM BLACK

  6,700,000
 • TRẦM + HAMSA HAND NJ8888

  15,000,000
 • HEMATIT + HAMSA HAND NJ8888

  5,500,000
 • JETBLACK + HAMSA HAND NJ8888

  5,500,000
Neora đang online